แก้วกระดาษ DD ECO SAVE EARTH

แก้วกระดาษ DD ECO SAVE EARTH ขนาด 16, 22 ออนซ์