แพ็คแพลนท์ 0

จากประสบการณ์ตรงในมุมของผู้บริโภคจากการได้ รับไม้หัวจากการขนส่ง ไม่เกิดความประทับใจในการ บรรจุ ราคาไม้หัวที่แพงแต่บรรจุมาแล้วไม่มีราคา บรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม สร้างความเสียหาย และความงุนงงในการแยกประเภทของขยะจากการ บรรจุ นำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์เพื่อการขนส่งไม้หัว โดยการสร้างประสบการณ์ ใหม่ให้กับผู้ซื้อ นำมาพัฒนาให้มีวิธีการเปิดบรรจุภัณฑ์ ที่สร้างความประทับใจ วิธีการใช้งานที่ง่าย และเป็นมือ อาชีพ มีพื้นที่สำหรับสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องของการ ใส่ภาพต้นแม่ หรือวิธีการดูแล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย มีขั้นตอนการใช้งานแบบ Step by step บนบรรจุภัณฑ์ สร้างสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกขยะหลังใช้งาน