I'm Bag

ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เป็นรูปทรงถุง ตาม ชื่อแบรนด์ “ถุงทอง” ให้ง่ายต่อการจดจำ บรรจุซอง ย่อย 10 ซอง สำหรับการทานเป็นขนมขบเคี้ยว ทำให้ ลำไยมีสีทองสวยสดใหม่ได้นานขึ้น ก้นกล่องมีสูตรทำ น้ำลำไยเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอีกรูปแบบ หนึ่ง สร้างความหลากหลาย เพิ่มคุณค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์ และลด Food Waste