Ozoneair Purify

ผลิตภัณฑ์ถูกสร้างจากโครงสร้างฮาร์ดแวร์ ซึ่ง ประกอบไปด้วยแผ่นกรองอากาศ HEPA พัดลม และ หลอดไฟยูวี ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบให้ กรองอากาศในพื้นที่กว้าง และใช้ส่วนประกอบที่มี ประสิทธิภาพที่สุด อาหาศเข้าทางด้านหลังของเครื่อง รับอากาศ ผ่าน HEPA และผ่านด้านข้างของหลอกไฟ ยูวี จากนั้นจะผ่านตะข่ายด้านหน้าออกไป การจัดวาง ของส่วนประกอบนี้ ถูกออกแบบเพื่อให้การกรอง อากาศมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วนเหตุนี้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ถูกกำหนดด้วยการ ทำงานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ทุกๆคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ จากการติดตั้งของผนัง ไปถึง HEPA ช่อง เปิดหลอดไฟ และการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ที่ สามารถควบคุมด้วย รีโมทที่ออกแบบใช้ผู้ใช้ใช้ได้ง่าย การออกแบบของผลิตภัณฑ์ มีคอนเซ็ปที่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกับโครงสร้างของแบรนด์ เพื่อความ สม่ำเสมอ