RG-921E (B)

เครื่องดูดควันแห่งอนาคต ดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือน ใคร วัสดุกระจกนิรภัยทนทานสูง ระบบเปิดปิดได้แรง บันดาลใจมาจากรถเปิดประทุน ควบคุมด้วยระบบ สัมผัส พร้อมรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมระยะไกล ตั้งเวลาได้ และยังสามารถเริ่มทำงานได้เอง เมื่อตรวจ พบความร้อนหรือควัน พร้อมปล่องสีดำเข้าที่กับตัว เครื่องเป็นอย่างดี