ทรายแมว มีสุข

ปัจจุบันพบมีการเลี้ยงแมวเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสุขภาพ จากการเลี้ยงแมวที่พบได้มากที่สุดพบว่าเกิดจาก ทรายแมว หรือสิ่งขับถ่ายของแมวทำให้เกิด แอมโมเนียปัญหาสุขภาพร้ายแรงสำหรับแมวและ มนุษย์ และไม่ทราบว่าทรายส่วนใหญ่ในตลาดไม่มีการ ป้องกันจากแอมโมเนียที่ก่อตัวขึ้น สิ่งนี้ร้ายแรงโดย เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดติดเชื้อทาง เดินหายใจ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้สูงอายุที่ อ่อนแอเป็นพิเศษ ทรายแมวส่วนใหญ่มักเลือกเติม น้ำหอมปกปิดกลิ่นของแอมโมเนียทำให้เกิดอาการ คลื่นไส้อาเจียนแสบตา จมูก คอ และระคายเคือง ผิวหนัง และเกิดปัญหาของระบบทางเดินหายใจถึงขั้น เสียชีวิตได้ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ไม่ใช้สิ่งที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์หรืออาหารมนุษย์มา ผลิตเป็นทรายแมวเพื่อไม่ตอกย้ำวิกฤตการขาดแคลน อาหารโลก และเพื่อลดการเผาทิ้งซึ่งสร้างก๊าซเรือน กระจกปริมาณมหาศาลต่อปี,รวมทั้งการผลิตโดยใช้ เตาเผาที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและวัตถุดิบไม่ใช้สารเคมี จนได้รับ รางวัลระดับโลกมากมาย 3.รวมทั้งการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกทราย แมวมีสุข ทรายแมวที่สร้างความสุขให้โลกอย่าง แท้จริง