เคิรฟไทล์

เมื่อพูดถึง อิฐและกระเบื้องเซรามิคส์ นั้นผู้ใช้งาน ทั่วไปจะนึกถึงแผ่นสี่เหลี่ยม ที่มีรูปแบบ แบนหรือ เหลี่ยม เท่านั้น ซึ่ง เคิร์ฟไทล์ นั้น ถูกออกแบบให้มี ลักษณะโค้งมน เพื่อขยายกรอบความคิดเดิมๆที่ อิฐและเซรามิคส์ จะต้องมีรูปทรงที่เป็นเหลี่ยม เท่านั้น ซึ่ง เคิร์ฟไทล์นั้นให้ความรู้สึกที่พริ้วไหวด้วย ความโค้ง ให้อาคารดูไม่แข็งจนเกินไปและยังเหมาะ อาคารที่มีรูปทรงโค้งมนอีกด้วย ด้วย คอนเซปท์ one shape all design.