ฝาปลูกหญ้า

ฝา สำหรับถังฝังดินเป็นสิ่งเดียวที่เหลือหลังการติดตั้ง หน้าที่ของฝานอกจากความปลอดภัยแล้ว ยังมีเรื่องความสวยงาม ที่ไม่ขัดกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ถังฝังดินเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วติดตั้งนอกตัวบ้าน ซึ่งมักเป็นสวนหรือลานหลังบ้าน ดังนั้นจึงมักเกิดทัศนียภาพบางอย่างที่เมื่อเห็นฝาถังน้ำแล้ว เกิดการขัดสายตา เพราะไม่ได้ออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของหลังบ้านผู้ใช้ จึงเกิดแนวคิดที่ทำอย่างไรให้สวนหลังบ้าน เป็นสวนที่เติมเต็มสุนทรียะของผู้อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ • และสิ่งสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปฎิเสธไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งนั้น ก็คือความสวยงาม แต่ในทางกลับกันมีผลิตภัณฑ์อยู่ชิ้นหนึ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมโดยรอบสวยงาม สมบูรณ์แบบ ไม่ขัดสายตา ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นเมื่อนำไปใช้งานแล้วจะมองไม่เห็น แต่ก็มีความสวยงามที่มีความหมาย ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดี เผื่อนำมาส่งเสริมสุนทรียภาพของผู้ใช้งาน