เพ็ทสไมล์ แผ่นรองซับเปลี่ยนสีได้ สำหรับสุนัข

PETSMILE BIO INDICATOR PAD เป็นแผ่นรอง ซับที่เปลี่ยนสีได้เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ตรวจ สอบง่าย ตรวจพบสิ่งผิดปกติ เช่น โรคนิ่ว สาร พิษ โรคระบาด โดยเปรียบเทียบสีของแผ่นอนามัย และตรวจการติดเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อช่วยให้ เจ้าของเห็นสิ่งผิดปกติ ลดกระทันหัน การตาย ของสุนัข แผ่นรองที่ผลิตจากพืชและวัสดุภายใน ประเทศเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและสนับสนุน เกษตรกรโดยตรง แผ่นรองย่อยสลายได้เร็วกว่า แผ่นรองปกติ 1200 เท่า ปลอดภัยและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหา ลดอัตราการเสียชีวิต ของสุนัขหากพบความผิดปกติและ รีบได้รับการ รักษาจากสัตวแพทย์ เนื่องจากปัจจุบันจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด หรือ การเดินทาง ค่อนข้างยากขึ้น ผู้สูงอายุ เดินทาง ลำบาก หรือแม่คุ้นกับการ รับการปรึกษาจาก สัตวแพทย์ทางออนไลน์ มันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยให้เจ้าของสามารถทราบถึงความผิดปกติ ของสุนัขได้อย่างชัดเจน เพราะบางครั้งสุนัขบาง ตัวไม่แสดงอาการ และมาแสดงอาการก็เมื่อป่วย หนัก หรือเสียชีวิตแบบฉุกเฉิน PetSmile BIO INDICATOR PADS จึงเป็นแผ่นรองซับอัจฉริยะ ที่ย่อยสลายได้หมดครั้งแรกของโลก ที่ช่วย ปกป้องชีวิตสุนัข และสิ่งแวดล้อมได้