ซีเควนซ์ สมาร์ท

เป็นการนำเอกลักษณ์ของสมุดซีเควนซ์มาต่อยอดการใช้งานด้วยเทคโนโลยี Ncode เป็นชุดสมุดและปากกาอัจฉริยะ หรือ ชุด ซีเควนซ์ สมาร์ท (ZEQUENZ Smart Set) ที่สามารถส่งตรงข้อความหรือภาพวาดจากหน้ากระดาษของสมุดซีเควนซ์ สมาร์ท สู่หน้าจอมือถือหรือแท๊บเล็ตได้ในทันทีอย่างไร้รอยต่อด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Application ที่รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ซีเควนซ์ ต้องการเชื่อมต่อระหว่างโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์เข้าด้วยกัน ลดข้อจำกัดในการแบ่งแยกการใช้งาน ด้วยการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้สูงวัยที่ชอบขีดเขียน เริ่มสนใจและสนุกกับโลกเทคโนโลยี หรือ กลุ่มคนทำงานที่ต้องใช้สมุดจดงานแล้วต้องการต่อยอดการใช้งานที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น