โซลเมท

การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่นได้เน้นการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อออกแบบรูปทรงของเครื่องทำน้ำอุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบองศาหน้าเครื่องทำน้ำอุ่นให้เอียงรับกับสายตามนุษย์ เพื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้นในด้านการมองและการปรับอุณหภูมิ พร้อมระบบควบคุมการทำงานตามระบบการไหลของน้ำ ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน รวมไปถึงการออกแบบระบบตรวจสอบความปลอดภัยการติดตั้งสายดินแบบเรียวไทม์ ที่เรียกว่า “ไอเซฟ” (iSafe) ในส่วนของวัสดุหลักใช้พลาสติก ABS รีไซเคิล ในการผลิตฝาครอบเครื่องทำน้ำอุ่น ภายใต้แนวคิด “Green Design” สู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อความยั่งยืน