Beat - Circular 01 ep2

วัสดุผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ที่ผ่านการผลิตด้วยมือ และช่างฝีมือในชุมชนผ่านเทคนิคเฉพาะในการทำผ้า มัดย้อม เป็นการสร้างงานให้คนในชุมชนถูกนำมาผ่าน การทำพลีท ด้วยเทคนิคพิเศษ ทำให้เกิดเป็นงานพลีท แบบอยู่ทรง แต่มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น และการ คงรูปอยู่ได้