Plus

เป็นการนำ 2 วัสดุเหลือใช้ คือกระดาษที่ ทำเป็นรูปทรงแจกัน และขวดบรรจุภัณฑ์ จากร้านสะดวกซื้อทั่วไปใส่ไว้ด้านใน สำหรับใส่ดอกไม้สด โดยทั้ง 2 วัสดุมีการ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดหน้าที่ใน การใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง