ซาเทลลี่

SATELLI เป็นลำโพงทำมือที่ถูกออกแบบภายใต้ แนวคิด ของการนำเสนองานหัตถกรรม ต่างๆ ไว้ด้วย กัน ตั้งแต่งานจักสานเตยปาหนัน, งานมือกลึงไม้, งานดัดเชื่อมโลหะ, งานเย็บเครื่องหนัง ประกอบกัน เป็นลำโพงที่รูปลักษณ์ล้ำสมัย และเชื่อมต่อ คน พื้นที่ บรรยากาศ เฟอร์นิเจอร์เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านเสียงและ สไตล์