Simple

งานนี้ถูกออกแบบไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้ ลงมือทำ เพราะหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไม ลูกค้าต้องซื้อของที่ทำจากวัสดุธรรมดา ในรูปทรงที่แสนธรรมดาจนพบโฆษณา ที่ พูดถึงความธรรมดาด้วยวิธีที่ธรรมดา มากๆ เป็นแรงกระตุ้นให้เรากล้าที่จะ ชัดเจนกับความธรรมดาที่เราเป็น เพื่อที่ จะส่งต่อคุณค่าของตัววัสดุให้เป็นอีก ทางเลือกต่อผู้บริโภค