เทียนหอมไขถั่วเหลืองพร้อมถ้วยเซรามิกน้ำเคลือบจากเปลือกไข่

ผลงานของร้านแสงแดดยามเช้า เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่พัฒนาชุมชน และเล็งเห็นศักยภาพของงานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้พบปัญหาของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน กำลังมีปริมาณผลิตลดน้อยลง