กลาส

KLAZZ มี “IMA+Experience” เป็น ปรัชญาในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ “I” มาจาก inspiration ความงาม จากรูปทรงและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ ของอัญมณี นพเก้า ผนวกกับความเชื่อเรื่องความเป็น สิริมงคลใน วัฒนธรรมไทย เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ในการ ออกแบบ “M” มาจาก material สื่อถึง วัสดุกระจกสีส เตนกลาส แข็งแรง ทนทาน คุณภาพสูง ซึ่งถือเป็น หัวใจของธุรกิจ ควบคู่กับฝีมืออันประณีต โดยช่าง ชำนาญการ