Deskscape collection

การจัดโต๊ะทำงานให้มีบรรยากาศดูเป็นธรรมชาติมาก ขึ้นจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและสร้าง จินตนาการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นเซรา มิกชุดนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อนำบรรยากาศธรรมชาติสู่ โต๊ะทำงานของเรา ผ่านภาชนะใช้งานประเภทต่างๆ ได้แก่ ขวดนำ้ ถ้วยกาแฟ จานขนมและกระถางต้นไม้ โดยซ่อนการใช้งานไว้ภายใต้รูปท