ฃ.ขวด เปิดขวด

Phayanchana (พยัญชนะ) เกิดจากการมองเห็นว่า ตัวอักษรไทยสามารถใส่จินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ลงไปได้มากมาย จนเกิดเป็นผลงานที่ช่วย ให้เราสามารถจำพยัญชนะยาก ๆ ผ่านภาพได้ เริ่มจากออกแบบให้อยู่ในรูปกราฟฟิก แล้วนำตัวอักษร เหล่านี้มาต่อยอดเป็นสามมิติ ให้จับต้องได้ โดย ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สื่อความหมายเชื่อม โยงกับตัวอักษรนั้นๆ