พิก้า เพนซิล บาร์

พิก้าเบนซิลบาร์ มีแรงบันดาลใจจากช็อกโกแลตบาร์ ที่มีลักษณะคล้ายกับแผ่นไม้ในกระบวนการผลิตดินสอ เราเลือกใช้เศษไม้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่มีสีใกล้เคียงกับสีของช็อกโกแลตมาใช้ และออกแบบร่องไม้ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถหักดินสอเพื่อใช้งานทีละแท่ง เช่นเดียวกับการหักช็อกโกแลตบาร์