ถังคู่ดิน

ปัญหาขยะเน่าเสียมักเกิดขึ้นในชุมชนที่อยู่ห่างไกล บางชุมชนระบบการเก็บขยะไม่สามารถเข้าถึงได้ ผนวกกับอาชีพหลักของชุมชนละแวกบ้านโป่งคือ เกษตรกรรม จึงมีการคิดออกแบบ capsule สำหรับย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย จึงสามารถ ตอบโจทย์การใช้งานของคนท้องถิ่น รวมไปถึง การนำมาประยุกต์ใช้งานกับบ้านสมัยใหม่ที่อยู่ใน เมืองได้อีกด้วย มีการออกแบบให้ผนังของถังมี สองชั้น เพื่อให้ง่ายต่อการกักเก็บกลิ่น เเละเร่งปฏิ กริยาการย่อย และฝาที่ระบบป้องกันการควบเเน่น ไม่ทำให้น้ำที่เกิดจากการหมักระเหยออกมาสร้าง กลิ่นเหม็น