Touch DEmark 2020

แนวคิดการทำเก้าอี้นี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากการมัดฝ้ายเส้นยืนบนกี่ทอผ้า จากเส้นฝ้ายกลายเป็นผ้าทอและกลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าทอที่ใช้เป็นผ้าทอแบบโบราณใช้เทคนิคการ “เข็น” ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย โดยนำมาใช้กับงานโครงสร้างไม้สักที่มีอยู่ใน
นำภูมิปัญญาในอดีตของคนในพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิด(ภูเก็ต) สังเกตุและลดทอนจนเหลือเพียงความงามอันเกิดจากเนื้อ แท้ และตัดส่วนประกอบอันไม่จำเป็น ออกไป จนเหลือเพียง เส้นสายที่สะท้อนความงดงามอัน แท้จริง
ตั้งคำถามถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ในจุดที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงคิดถึงเก้าอี้พักผ่อนที่สามารถ ปรับเป็นเก้าอี้โยกได้ โดยใช้โครงสร้างเดียวกัน ตอบโจทย์ การใช้งานในหนึ่งช่วงชีวิตคือวัยกลางคนจนถึงวัยผู้สูงอายุ ตอนต้น รวมถึงการออกแบบที่ทำใ
นำเอกลักษณ์รูปลักษณ์ของการสานปลาตะเพียงเป็นลาย สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซึ่งล้อมาจากลักษณะของเกล็ดปลา ตะเพียนที่มีอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำของไทย เวลาเกิดการทับซ้อนกัน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วคิดวิธี การซ้อนของเก้าอี้บาร์สตูลในรูปแบบอื่นๆที่ตอบโจทย์การใช้ งานที่
ผลงานภูมิฐาน เป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภท side table โดยกา รนําถ่านไม้ ที่ถือเป็นภูมิปัญญา จากการนําฐานทรัพยากรที่มี อยู่ในประเทศ มาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และออกแบบ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับวัสดุพื้นถิ่น สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และยังคงคุณสมบัติของ ถ่าน ในด้า
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไป เราไม่สามารถออกไปเที่ยว ได้ดังใจง่ายดายเหมือนเช่นเดิม... แต่อย่างน้อยก็ได้สุขใจ เมื่อยามที่เรานึกถึงที่ที่เราประทับ ใจ หรือยามอ่อนล้าจากชีวิตประจำวัน พอได้ลองนึกถึงทุ่ง นาที่มีรวงข้าวเต็มทุ่ง ก่อให้เกิดความเรียบง่าย สบายตา ความซ
ที่นั่งอเนกประสงค์ที่มีแนวคิดในการออกแบบโดยใช้เส้นสาย และรูปทรงโค้งมนที่สนับสนุนให้ผู้นั่งมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยการนั่งกึ่งโยกเช่นเดียวกับสตูลโยก เพื่อป้องกันการนั่งใน อิริยาบทเดิมเป็นเวลานานเกินไป และเลือกใช้วัสดุภายใต้ แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนแล
“เพราะความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมี ส่วนร่วม” ที่นั่งอเนกประสงค์นี้ จึงได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการ ออกแบบอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยความตั้งใจที่ จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนนำกลับมาสร้าง คุณค่าให้กั
การพบกันของมินิมอลดีไซน์ กับการคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน เป็นที่มาของที่นั่งอเนกประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อรองรับการทำงานและการพักผ่อน โดยอิงจากพฤติกรรม การนั่งและหลักกายรศาสตร์ จนได้เป็นที่นั่งที่สนับสนุนให้เกิด การเคลื่อนไหวของผู้นั่งขณะใช้งาน แ
เก้าอี้อเนกประสงค์ที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยการเปลี่ยนมุมมองและการตีความใหม่ให้กับ “คุณค่า’ และ ‘ความงาม” ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบขนาดสัดส่วนที่ใช้วัสดุอย่างพอเพียง และพอดีกับความสบาย ถ่ายทอดผ่านเส้นสายที่โปร่งเบา สั
เก้าอี้แห่งการเวลาเป็นเก้าอี้โยกที่สามารถสร้างความสนุกแบบใหม่ให้ กับผู้ใช้งาน มี Function การพับเก็บอย่างง่ายดายในขั้นตอนเดียว ทำให้ประหยัดพื้นที่และขนย้ายสะดวก ทั้งชิ้นเป็นงานฝีมือโดยใช้เทคนิค การดัดมาผสมผสานกับงานสาน โดยรูปทรงได้รับแรงบัลดาลใจมาจาก
"บราวนี่" เก้าอี้สตูลที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการ นั่ง กับพื้นนั่งที่มีความยืดหยุ่น ที่จะโค้งรับกับสรีระตาม การนั่งลง ด้วยพื้นนั่งจากวัสดุ "PlasCoff" ที่วิจัยและ พัฒนาโดย สถาบันนวัตกรรม ปตท. โดยโครงสร้างเป็นไม้สัก และถูกออกแบบให้ถอด ประกอบได้ มีความแข็ง
เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด ผู้ใช้งานสามารถเลือกเป็นเซต โต้ะกาแฟได้ใน step แรก และเมื่อยกหมุนขึ้นมาใน Step ที่สองจะได้ เป็นเซตโต้ะสำหรับรับประทานอาหาร และสามารถจัดเก็บรวมกันเป็นชิ้น เดียว ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากตุ๊กตา Matryoshka ผสมผสานศิล
The Freefloating Ecolodge is originally created for National Park De Biesbosch in the Netherlands. The floating lodge aims to lure a broader audience into nature by providing a unique way to experience nature on the water. The design encourages th
Tor-Thai Console Table : โต๊ะขนาดเล็กที่ได้แรง บันดาลใจมาจากลายผ้าทอของไทย ได้ประยุกต์ลาย ให้ดูร่วมสมัยยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยให้ เหมาะสมกับยุคสมัย โดดเด่นด้วยการเซาะลายผ้าทอ ลงบนไม้ยางพารา ขัดแต่งลวดลายด้วยงานฝีมืออย่าง ประณีตและทำสีด้วยเทคนิค
Tor-Thai Chair : ได้แนวคิดมาจากเศษไม้ยางพารา ที่ เหลือใช้จากการผลิตและมีขนาดไม่เพียงพอสำหรับ การขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นมาออกแบบเป็นเก้าอี้ไม้ที่ ได้แรงบันดาลใจมากจากลายผ้าทอ ได้ประยุกต์ ลวดลายให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพิ่มความโดดเด่น ด้วยเบาะผ้าซิ่นทอย้อ
เป็นเก้าอี้ที่พกพาสะดวกสามารถพับแบนได้ การขึ้นรูปเพียงแค่กางออก ใช้เวลาไม่กี่วินาที มีความแข็งแรงด้วยโครงสร้างที่รับแรงได้ถึง 100 กิโลกรัม ผลิตจากกระดาษลูกฟูกรีไซเคิล เพียงชิ้นเดียว สามารถพิมพ์ลวดลายได้
Capsule collection มีที่มาจากเม็ดยาแคบซูล นำ จุดเด่นที่มีความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ มีสิ่งที่ซ่อนอยู ภายใน เป็น secret storage มีการแบ่งเป็นสองส่วน เปิดออกได้ให้ความรู้สึกสนุกขี้เล่น ผลิตจากเศษไม้ เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคนิคการต่อไม้ ทำให้มองไม่ออก
Tor-Thai Bench : ม้านั่งไม้ยางพารา ที่ประยุกต์ลายผ้าทอให้ร่วมสมัยแล้วเซาะลงบนพื้นนั่งไม้ ขัดแต่งรายละเอียดด้วยงานฝีมืออย่างประณีต ลวดลายบนพื้นนั่งสวยงามและโดดเด่น มีเอกลักษณ์ของลายผ้าทอที่ชัดเจนกลมกลืนไปกับผิวไม้ที่เรียบเนียน เพิ่มคุณค่าให้กับงานผ้าทอแล
"ทามิ" คอลเลคชั่นเก้าอี้ดีไซน์เรียบง่าย และอบอุ่น ออกแบบโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง ให้ โครงสร้างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งาน เป็นการ เพิ่มพื้นที่การใช้งานโดยไม่ต้องเพิ่มการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเก้าอี้ตัวนี้ โดยคอลเลกชันนี้ ประกอบด้วย
"Thinnie" Dining chair เป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมา สำหรับใช้พื้นที่ภายใน เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ เป็นต้น โดยรูปแบบของเก้าอี้นี้จะเน้นรูปทรงให้ มีความเรียบง่าย มีสีสันที่ดูร่วมสมัยและเข้ากับพื้นที่ๆ นั้นได้ดี โดยนำเหล็กวัสดุที่มีความแข็งแรง มา ประยุกต์กั
เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามที่มีความโดดเด่น และสามารถใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็น ภายนอกหรือภายใน เบื้องต้นต้องการสือถึงขยะที่เกิด ขึ้นบริเวณหาดทราย จึงเอารูปแบบ ขวดแก้วที่จมอยู่บนพื้นทราย รวมทั้งแก้วน้ำที่แตกเล้ว ในส่วนหนึ่งนั้นเป็นการสร้างการรับ รูปของ
ชั้นวางหนังสือที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ และฟังก์ชั่ นการใช้งานตามแต่ความเป็นปัจเจกบุคคลได้ โดยงานออกแบบ ถูกทำขึ้นผ่านช่างฝีมือจากสองพื้นที่ใน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างช่างฝีมืองานเฟอร์นิเจอร์ไม้จามจุรี ในอำเภอดอกสะเก็ด และช่างฝีมืองานปั้นศิลาดล ใน
เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีที่มามาจากรูปแบบที่ เคยมีการใช้งานตั้งแต่ปี 1960 การออกแบบโดยอิงการ ออกแบบที่มีรูปแบบมาแต่โบราณ นำมาพัฒนาให้ เหมาะสมกับรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งโดยหลักการณ์แล้ว ถือว่าเป็น CIRCULAR OF DESIGN เพราะถือว่ารูป แบบของการออกแบบนั้นเป็นกา
เป็นการนำเอาจุดเด่นของ2บริษัทจาก2ประเทศมา พัฒนาสินค้าร่วมกัน ซึ่งDEESAWAT ก็เป็นแบรนด์ ไทยซึ่งมีชื่อเสียงด้านไม้สัก และบริษัท KIORI ก็เป็น แบรนด์ในเกียวโตซึ่งมีชื่อเสียงด้านการทอผ้าที่มีความ เที่ยงตรง จึงเป็นจุดเริ่มที่จะเอาจุดเด่นของทั้ง2บริษัท มาพัฒนาร
เป็นการออกแบบสินค้าที่การนำเอาสินค้าotop มา พัฒนา ให้มีการต่อยอดในตลาดสากล โดยมีการใช้ ภูมิปัญญา ของotopมาพัฒนา กลุ่มotopที่พัฒนาเป็นกลุ่ม จักสาน กระเป๋าเชือกมัดฟางตำบลบ้านพรุ จังหวัดสงขลา โดยมี ป้าสมพงษ์ ผู้วิเศษ ประฐานกลุ่มให้ความร่วมมือ ใน กลุ่ม ดังก
URBAN RUG นวัตกรรมใหม่จากเทคนิคการทอพรมที่ สามารถทอลวดลายที่มีความสลับซับซ้อนได้ สามารถ ออกแบบลายทอเป็นรูปภาพได้อย่างอิสระแม้กระทั่งทอเป็น ภาพงานศิลปะของศิลปินหรือเป็นภาพที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆ เหมาะสำหรับการตกแต่ง นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว URBAN RUGยังปร
ศิลปะและวัฒนธรรมของจีนได้เข้ามามีบทบาทและมี อิทธิพลต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การ เขียนภู่กันของจีนที่มีประวัติศาสตร์  มาอย่างยาวนาน นั้นจึงถือเป็นงานศิลปะขั้นสูง ซึ่งศิลปินจะถ่ายทอด อารมณ์และความรู้สึกต่างๆผ่านน้ําหมึก และปลาย พู่กัน ลงบนกระด