Touch DEmark 2020

หุ่นยนต์ไข่ต้ม ถูกออกแบบให้ฉลาดและสวยงาม ซึ่งกลุ่ม เป้าหมายหลักจะเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ทำให้การออกแบบนั้น ต้องคำนึงถึงสถานที่และการใช้ งานเป็นหลัก ทรงไข่ถูกนำมาใช้เป็นฟอร์มหลักของหุ่นตัว นี้ เนื่องจากเราต้องการให้หุ่นยนต์ที่ฉลาดนั้น ดูกลม
ปุ๋ยคืนดี มีที่มาจากความตั้งใจที่อยากจะฟื้นฟูดินที่เสียหายและ ขาดแคลนแร่ธาตุให้กลับมามีชีวิต เป็นเหมือนการไปขอคืนดี กับดิน โดยใช้หลักการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง สูตรวิศกร รมแม่โจ้ 1 ที่นำอินทรียวัตถุเหลือใช้ในชุมชนมาหมักทำเป็นปุ๋ย คุณภาพดี ด้วยกรรมวิธีที่เ
อุปกรณ์ปลูกผักอัตโนมัติในร่มที่นอกจากช่วยผู้ใช้ในการผลิต ผักในครัวเรือน ยังสามารถสร้างบรรยากาศอันดีด้วยการเพิ่ม พื้นที่สีเขียวให้กับทุกๆมุมในบ้านหรืออาคารที่มีข้อจำกัดใน พื้นที่
แนวคิดในการออกแบบมาจากคำว่า "ใหม่ การเริ่มต้น ใหม่" เราได้แรงบันดาลใจมาจากตัววัสดุของเราที่เป็น นวัตกรรมแผ่นหนังอีโคที่ได้จากการรีไซเคิลขยะเศษหนัง จากโรงงานตัดเย็บเครื่องหนังที่เปรียบเสมือนการฟื้น คืนชีพสิ่งที่ไร้ค่าให้กลับมามีความหมายได้ใหม่อีกครั้ง หนึ่
เราออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อแต่งเติมคุณค่า ทาง วัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของโลกเมื่อหลายพันปี ก่อนให้เข้า กับไลฟ์สไตล์ชีวิตในยุคสมัยใหม่ภายใต้วัตถุประสงค์ ของการ กำเหนิดจิตวิญญานและกลิ่นหอมของไม้กฤษณาที่มี ความเชื่อ ว่าคือ"ไม้แห่งพระเป็นเจ้า"ให้ได้มาซ
การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่นได้เน้นการออกแบบตามหลัก การยศาสตร์ เพื่อออกแบบรูปทรงของเครื่องทำน้ำอุ่นให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมการ ใช้งาน โดยเน้นการออกแบบองศาหน้าเครื่องให้ใช้งานได้ สะดวกมากขึ้น ในด้านการมองและการปรับอุณหภูมิ พร้อมระบบควบคุมการ ทำงานตาม ระบบการไ
แปลงปลูกผักอัตโนมัติในร่มเพื่อการผลิตผักเชิงการค้า ที่เน้นการประหยัดพื้นที่ใช้สอยให้สามารถสร้างฟาร์มผักเชิงการค้าในอาคารพาณิชย์1ห้องได้
+ อุปกรณ์ปลูกผักอัตโนมัติในร่มเพื่อการผลิตผักในครัวเรือน ที่สร้างบรรยากาศอันดี เปรียบเสมือนเครื่องเรือนหรือองค์ประกอบอาคาร
กระทะย่างรีดน้ำมัน 4 มิติ ลอนย่างสูงพิเศษ ทำมุมเฉียง กับแนวลอน 3 ทิศทาง เพื่อให้น้ำมันในชิ้นอาหารไหลออก มาขณะย่าง ไม่กักเก็บน้ำมันรอบชิ้นอาหารไว้ มิเช่นนั้นจะ กลายเป็นการทอด ทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อการใช้ งานหนัก ด้วยสารเคลือบกันติดที่สามารถใช้กับที่คีบโล
ฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศที่ มีผลก ระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ จึงเป็นที่มาของ แนว ความคิดในการออกแบบกระเบื้องที่สามารถฟอก อากาศได้ โดยการปล่อยไอออนลบ (Negative Ion) ออกมาจับ ตัวกับ มลพิษในอากาศ เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งกระเบื้องมา
จากฝุ่นละอองที่ลอยบนอากาศเป็นมลพิษที่ส่งผลต่อ สุขภาพ มนุษย์ ทางผู้ผลิตจึงมีการปรับสินค้าให้มีความสอดคล้อง กับ การใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทางด้านผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิก ของดูราเกรส จึงมีแนวความคิดในการออกแบบลวดลาย การ ตกแต่งควบคู่กับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่เป็นก
Ray planter ถูกออกแบบมาบนแนวความคิดที่จะสร้าง New plastic economy จากเดิมที่เราใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง หรือ มักนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่มากนัก ก่อให้เกิดขยะที่ย่อย สลายได้ยากจำนวนมาก แต่Ray planter ผลิตจากพลาสติก PE ที่มี คุณภาพสูง มีอายุการใช้
เราทำความสะอาดทุกอย่างในชีวิตของเรา - ตั้งแต่เสื้อผ้า จาน ชามและแม้กระทั่งตัวของเราเอง เราสนใจข่าวเกี่ยวกับมลพิษ ในทะเล ป่าไม้ และในเมืองที่เราอยู่ แต่ความจริงก็คือเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน ดังนั้นจึงถึง เวลาที่เราจะมองเรื่องการทำความสะอาดในวิธีที่ต่าง
ก๊อกน้ำTechnology 3D Printing นำเสนอสายน้ำที่เกิด จากการทดลองรูปแบบทางน้ำไหล ทำให้เกิดเส้นสายลายน้ำ รูปแบบใหม่ที่สามารถถ่ายทอดความงามของสายน้ำที่สร้าง อารมณ์สงบสุนทรีย์ ผ่านรูปทรงของตัวก๊อกที่ออกแบบให้มี ความโดดเด่น สง่างามแบบปฏิมากรรมหินแกะสลัก
แนวคิดการนำเศษวัสดุมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นผิวที่ มีลวดลาย ผ่านเทคนิคเฉพาะของTTG ทำให้เกิด นวัตกรรมด้านกระบวนการและการออกแบบใหม่ กลาย เป็นกระจกที่มีผิวสัมผัสลวดลายนูนขึ้นมา ให้ภาพลักษณ์ที่ แปลกใหม่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างหลาย เทคโนโลยีและเศษ
แนวความคิดในการออกแบบจะนำสิ่งที่มีอยู่เดิมในอดีต เช่น ลวดลายงานจักสานย่านลิเภา มาประยุกต์ในเชิงงาน กราฟิก ออกแบบและพัฒนาให้มีความร่วมสมัย ผสมผสาน กับเทคนิคการผลิตพิเศษ ทำให้เกิดการเหลือบกันของสี เป็นการสะท้อนให้ย้อนถึงความสวยงามในอดีต ด้วยความ ทันสมัยใน
เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลาย
เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลาย
เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลาย
เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลาย
เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลาย
ในวิกฤตการณ์ COVID-19 อุปกรณ์ทางการแพทย์ใน การใช้ป้องกันการ สัมผัสกับผู้ที่ต้องสงสัย หรือกระบวนการในการคัด กรองผู้ป่วย จำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยที่แพร่ กระจายออกม ที่เกิด จากการไอ จาม ของผู้ป่วย กล่องป้องกันการฟุ้ง กระจายออกแบบมาบน
หินSoapstoneในธรรมชาติคือหินแปร(Metamorphic stone) หินที่แปรสภาพจากหินอัคนีหรือหินตะกอนซึ่ง มีองค์ประกอบของแร่ทัลก์(talc)เป็นหลัก จึงมักจะมี ผิวสัมผัสที่เนียนนุ่มนวล ซึ่งพบได้ในเหมืองหลาย ประเทศ เช่น อิตาลี, อเมริกาและบราซิล โดยเฉดสีใน ธรรมชาติมีตั้งแต่ส
ในปัจจุบันรถยนต์ประเภทกระบะบรรทุก มีขนาดตัวรถที่ ใหญ่ขึ้น ฝาปิดท้ายกระบะก็มีขนาดใหญ่ตาม เวลาใช้งาน เปิด–ปิด ฝาปิดท้ายจะหนักมาก ผู้ออกแบบจึงได้ ประดิษฐ์ชุดผ่อนแรงฝาท้ายนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการรับน้ำหนัก ของฝาท้ายในขณะเปิดหรือปิดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใน
การติดตั้ง acoustic panel ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีค่า ใช้จ่ายสูง เพราะส่วนใหญ่ต้องทำผนังใหม่ ทั้งผนัง และ วุ่นวายเมื่อต้องมีช่างและคนงานเข้าออกพื้นที่ออฟฟิต หลายวันโดยเฉพาะออฟฟิตที่เปิดทำงานแล้ว ยก ตัวอย่าง ออฟฟิตบางที่ เมื่อมีการใช้งานเยอะ และพึ่ง พบว่
'Novo Craft' เกิดจากการนำเอาสเน่ห์ของโมเสครูปทรง หกเหลี่ยมอันclassicมาตีความใหม่ โดยCottoได้นำเอาความงามอันtimelessนี้มาสรรค์สร้าง ในContemporary style ซึ่งยังคงกลิ่นอายความ เป็นvintageไว้ในตัวงาน
ครั้งแรกของรถยนต์กระบะ 4ประตู ที่สามารถปรับเลื่อน เบาะนั่งหลังได้ เพื่อปรับเอนพนักพิงเบาะโดยสารตอน หลัง เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ชุดปรับ เลื่อนเบาะมีความแข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย สามารถ ปรับเอนได้หลายระดับ เพื่อเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ยังคงคว