Touch DEmark 2022

“น้องซาซ่า”มาสคอตตัวนี้ถูกออกแบบโดยผ่าน กระบวนการคิดที่นำมาประกอบจำนวน 5 อย่าง คือรูป ร่างลักษณะเป็นกวางซึ่งได้มาจากการตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ร้องกวางเขากวางทรงขวด แสดงถึงสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมา จากธรรมชาติหมวกไก่ซ่าตัวแทนแห่งความรัก และ ชุดหม้อฮ่อมฮ่อมลา
TASTALA เทสท่า(ห)ลา คือ Test-ทดลอง ลิ้มลอง ท่าหลามาจากที่ตั้งของต้นโกโก้นั่นเอง ให้แบรนด์มี ความหมายและยังคงเป็นภาษาถิ่น ในส่วนของตรา สัญลักษณ์ ออกแบบให้มีแรงบัลดาลใจมาจากแผนที่ ในบริเวณนั้นที่มีแม่น้ำกลายไหลลงทะเล และรายล้อม ไปด้วยมะพร้าวและต้นโกโก้
Phayanchana (พยัญชนะ) เกิดจากการมองเห็นว่า ตัวอักษรไทยสามารถใส่จินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ลงไปได้มากมาย จนเกิดเป็นผลงานที่ช่วย ให้เราสามารถจำพยัญชนะยาก ๆ ผ่านภาพได้ เริ่มจากออกแบบให้อยู่ในรูปกราฟฟิก แล้วนำตัว อักษร เหล่านี้มาต่อยอดเป็นสามม
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นแบรนด์ที่คำนึงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวและนำมาปรับใช้ในวิสัยทัศน์ของแบรนด์ จึงทำให้สิงห์เป็นบริษัทที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้า และทันสมัย ดังนั้นงานออกแบบอัตลักษณ์ที่เป็นระบบครอบคลุมความหลากหลายของสื่อและ การสื่อสารจึงจำเป็
ทีมผู้ออกแบบเลือกการสื่อสารคอนเซปต์สถาปนิกปัน สุขผ่านการออกแบบภาพ Illustraion ด้วยเส้นสาย Monoline เป็นทิศทางหลักในการออกแบบ เพื่อนำ เสนอความเท่าเทียมกันในความสำคัญของทุกๆ เรื่อง ราวที่ต้องการจะสื่อสาร ไม่มีส่วนใดเด่นกว่าส่วนใด โดยต้องการให้จุดเด่นจริงๆ
เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่รับผลกระทบจาก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างภาวะโลกร้อนและอื่นๆ ที่ เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์เป็นหลัก พวกเขาจึง ร่วมใจลุกขึ้นสู้โดยมีผู้นำเป็นสุนัขคือ ไลก้า และผอง เพื่อนออกมาเดินขบวนเพื่อเตือนเหล่ามนุษย์ทุกคนให้ ทำอะไรสัก
ฟอนต์ที่ถูกออกแบบใหม่ของ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น ถูก สร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับบุคลิกใหม่ขององค์กรและยัง สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ที่วางเอา ไว้ อีกด้วย Singha Corp. Sans จึงเป็นแบบตัวอักษร ครบชุดประกอบด้วยตัวอักษรไทยและละตินที่ สามารถ ใช้ได้ในทุกแพ
เปลี่ยนฝุ่น PM2.5 ที่มีขนาดเล็กมากจน ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ให้ เป็นการมองเห็นปัญหาฝุ่นผ่าน ประสบการณ์การกิน
แบบตัวพิมพ์นิวตรอนจึงใช้เวลาในการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนายาวนานถึง 12 ปี เมื่อออกแบบ จนครบทุกตัวอักษรแล้ว แบบตัวพิมพ์นิวตรอน สามารถใช้ในงานออกแบบใดก็ได้ไม่ได้จำกัดงาน ออกแบบที่มีความสมัยใหม่ทันสมัยเสมอไป ตัวพิมพ์ นิวตรอนสามารถนำไปใช้งานในโจทย์ยุคเมตะเวิ
เป็นการนำเสนอกรุงเทพจากสถานที่สำคัญทั้ง 7 แห่ง โดยการนำคำมาสร้างให้เกิดเป็นภาพ หรือเรียกว่า วรรณรูป รูปแบบที่ผสมผสานงานภาพ เข้ากับภาษา ที่ สื่อสารความหมายจากทั้งภาพและความหมายจากตัว หนังสือไปพร้อมๆ กัน เพื่อเสนอความเป็นไทยผ่านตัว อักษรภาษาไทย อีกท
ตัวอักษรไทยที่ออกแบบสำหรับ Dusit Central Park พื้นที่แห่งใหม่โดยพัฒนาออกมาเป็น Dusit Thani Bangkok, ศูนย์การค้า Central Park และ Dusit Parkside กับ Dusit Residences การออกแบบตัว อักษรไทยใหม่ให้สไตล์และน้ำหนักทั้งหมดควบคู่กันไป กับตัวละติน เพื่อใช้งานกั
กรุ๊ปไลน์ครอบครัว มักจะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่ว่าจะเชิงบวกหรือ เชิงลบ เช่น ข้อความที่ส่งผ่าน Application Line โดยที่สมาชิก ส่งผ่านกรุ๊ปไลน์ ของครอบครัว Famstick จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่เข้ามาช่วยกระชับ ความสัมพันธ์ ของครอบครัวให้
แรงบันดาลใจจากคลิปหนีบกระดาษ ที่ทำจากเส้นลวดเพียงเส้นเดียวนำมาขด จนได้ฟอร์มที่เกิดประโยชน์ใช้สอย นำมาเป็นไอเดียในออกแบบตัวอักษรที่ใช้เส้นเพียงเส้นเดียวต่อเนื่องกันจนเกิดเป็นรูปร่างของตัวอักษร
เห็นปัญหาปฏิทินตั้งโต๊ะเมื่อใช้ครบปี ก็จะถูกทิ้งกลาย เป็นขยะ ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ แบบใช้ ซ้ำได้
“หอโหวด” สถาปัตยกรรมแห่งอีสานที่ตั้งตระหง่าน กลางเมืองร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาที่ยังคงไว้ซึ่งรูปทรงหรือจำนวนปล้องแบบ ดั้งเดิม เช่นเดียวกับแนวคิดการออกแบบ “ตรา สัญลักษณ์” ที่รักษาอัตลักษณ์ของรูปทรงโหวด ผสานกับอัตลักษณ์ประจำถิ่น สู่ความ
Modernist คือแมกกาซีนออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหา โดยมีรากฐานของสามคำสำคัญที่แทนความเป็น ตัวตนของ Modernist ยุคใหม่คือ “ชัด ทัน บันดาล ใจ” โลโก้และอัตลักษณ์เป็นการนำสามคำสำคัญมา ถ่ายทอดเป็นสัญลักษณ์ เมื่อสัญลักษณ์ทั้งสามมา ผสานกันจึงหมายถึงคอนเทนต์ที่ลึก เรีย
ตราสัญลักษณ์ SMN ถูกออกแบบเพื่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาผ่านชุดตัวอักษร S M และ N แนวทางการออกแบบสะท้อนคุณสมบัติเด่นๆ ของผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย ความเฉียบคม การสะท้อน และความชัดเจนหนักแน่น
Odyssey ได้แรงบันดาลใจจากสงครามและความ พยายาม ผ่านอัตลักษณ์ความสุนทรีของหางปลากัด ไทย"ชนะสงครามด้วยสติปัญญาอันเฉียบคม” โดยไม่ ต้องพึ่งสิ่งใด ดั่งความฉลาดและงดงามของปลา หางปลาและการเคลื่อนไหวผสานธรรมชาติ สะท้อน ความอ่อนโยนกับคลื่นลม
ไอเดียของการนำอักษรตัว ‘S’ 2 ตัวในชื่อของ ‘PASSA’ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จากจุดหนึ่งไปอีกจุด หนึ่งกลายเป็นเหมือนตัว S ที่ยืดออกมาเพื่อนิยาม Concept : “Sense Expanding”ให้กลาย เป็นSymbolที่ถูกนำไปใช้ซ้ำเพื่อตอกย้ำภาพจำของ แบรนด์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เ
แรงบันดาลใจจากการเข้ามาของชาติตะวันตกใน ชาติสยาม ระหว่างช่วงยุคสมัยศตวรรษที่ 19 โดย ได้มีการสร้างตัวละครสมมุติในยุคนั้น นามว่า “Mr. Phill” เป็นหนึ่งในนักเดินเรือชาวต่างชาติในเวลา นั้น โดยได้ใช้เส้นทางตั้งแต่อ่าวไทย จนไปถึง แม่น้ำ เจ้าพระยา ได้เห็นวั
Factory coffee เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มี ความชื่นชอบรักในการดื่มกาแฟ โดยมีบา ริสต้าร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมมือกับ เกษตรกร เพื่อที่จะพัฒนาเมล็ดกาแฟที่มี คุณภาพจนได้สูตรเฉพาะ Factory ด้วย สโลแกน 'Professional baristas & coffee roaster'
Coral แพลตฟอร์ม NFT ที่ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “พื้นที่แห่งโอกาสที่ไม่สิ้นสุด” ในโลกศิลปะ โดยมีการใช้ กราฟิกปะการังที่สื่อถึงศิลปะในโลกดิจิทัล ตัวอักษรที่ มีเอกลักษณ์แต่เรียบง่าย และสีสันแสดงถึงความ หลายหลายของงานศิลปะ ชุมชน และโลกใต้ทะเลที่เป็น พื้นที่ของ
หนังสือปรัชญาปารมิตาที่ออกแบบเพื่อ สื่อถึงการข้าม ไปตามความหมายของ 'โอม คะเต คะเต ปาระคะเต ปา ระสังฆะเค โพธิ สวาหา'
Bravo มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้คนใน ชุมชนและในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมี การ แลกเปลี่ยนสินค้าให้เติบโตนอกเหนือจากทุนราย ใหญ่ เราจึงพัฒนาและยกระดับแบรนด์ เพื่อแสดงออกถึง ทัศนวิสัยในการมองสิ่งๆ หนึ่งในมุมมองใหม่ อีกทั้ง ยัง
ชื่อแบรนด์ ครามเมอร์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ คำ 3 คำที่บ่งบอกถึงตัวตนของเราได้เป็นอย่างดี: Khram (คราม) + Farmer (เกษตรกร) + Charmer (คนมีเสน่ห์) แบรนด์ Khramer เกิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำ เสนอเสน่ห์อันน่าหลงใหลของชุมชนผู้ปลูกและทำงาน หัตกรรม
แนวคิดของมู้ดคือ "A good companion for everyday" เพื่อนที่จะมาช่วยยกระดับรสนิยมในทุก รสชาติชีวิตของคุณ ในทุกๆที่ และในทุกๆอารมณ์ให้ดี ยิ่งขึ้น ด้วยกาแฟที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณภาพ ทุกขั้นตอน ให้คุณได้เติมเต็มความรู้สึกและมีพลังไปใช้ ชีวิตตามที่ต้องกา
ฝุ่น PM2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็กที่มองด้วย การเปล่าไม่เห็น แนวคิดในการออกแบบ แคมเปญนี้คือการทำให้ฝุ่นมองเห็นได้ (Invisible to Visible) เพราะการแก้ ปัญหาเรื่องฝุ่นที่สำคัญที่สุดคือการ สร้าง awareness ให้กับทุกคนในสังคม
การแผ่ขยายระบบนิเวศป่าไม้เข้าสู่สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยภายใน เป็นการทดลองหยิบเอาพืชพรรณธรรมชาติที่ ไม่ใช่ไม้ประดับ แต่เป็น “พืชผักสวนครัวและสมุนไพร” เข้ามาอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอย่างแนบ เนียน