Touch DEmark 2020

แนวความคิดในการออกแบบ : Local Craftsman ผู้ ออกแบบได้พูดคุยกับเจ้าของโครงการเรื่องความเป็น Local Craftsman โดยใช้ฝีมือของช่างงานเหล็ก ช่างไม้และช่างปูน โดยศึกษาฝีมือของการทำงาน ช่างในแขนงนั้นๆ ว่ามีฝีมือในวิชาชีพด้านไหนได้บ้าง ที่จะสามาถนำมาประยุกต์วิ
บ่อยครั้งที่แนวคิดไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการที่อยู่ภายในของ มัณฑนากร และบ่อยครั้งที่บริบททำหน้าที่เป็นตัวเริ่มเรื่องและส่งต่อ ความคิดให้เกิดการเคลื่อนที่ของการออกแบบ โครงการนี้ก็เช่นกัน บ้านเก่าอายุประมาณ 30-40 ปี ที่มีโครงสร้างปูนและไม้แบบธรรม ดาๆ แต่
เนื่องจากเป็นตึกเก่าที่มีอายุกว่า 100 ปี ทางทีมออกแบบ จึงอยากคงรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างเดิม แต่เนื่องจากรูป แบบธุรกิจ จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการรื้อผนังและพื้น บางส่วนออกเพื่อเปิดให้พื้นที่ได้ทำงาน จากนั้นจึงนำเอา เรื่องราวของร้านขายยากลับเขามาใส่ในพื้นที่
โปรเจกต์นี้เป็นการนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ของห้องสมุด ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาปัตย์ โดยได้ ขยายนิยามของห้องสมุดสถาปัตย์ให้เป็นมากกว่าเพียงพื้นที่ อ่านหนังสือ โปรแกรมใหม่ๆได้ถูกนำไปผสมผสานในพื้นที่ ของห้องสมุดเพื่อสร้างให้เป็น ‘พื้นที่แห่งการ
Choui Fong Tea Cafe 2 ถูกขยายความมาจากงาน สถาปัตยกรรมที่ IDIN Architects ออกแบบไว้ใน เฟส1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ทั้งในส่วนนั่ง บาร์เครื่องและโซน สาธิตที่ใหญ่มากขึ้น และตอบรับกับการใช้งานมากขึ้น จากที่เรียนรู้ผู้ใช้งานจริงในเฟส1 โจทย์เริ่มจากที่นั่งทุกที่ นั่งส
โครงการนี้เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและวัฒนธรรม จังหวัด เชียงรายและในอีกหลายๆจังหวัด ที่ขาดการถ่ายทอด องค์ความรู้การก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นจากรุ่นนึงไปสู่รุ่น นึง การเปลี่ยนไปทางสังคม และวัฒนธรรม ทำให้ผู้คน ส่วนมากได้มองข้า
Caviar Café เป็นดังอัญมณีเล็กใจกลางสวนนายเลิศ คาเฟ่ได้ปรับปรุงมาจากร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม ข้างซอยสมคิด โดยที่ความตั้งใจหลักคือการให้ผู้ใช้งานฝังตัวเข้าไป ในพื้นที่สีเขียวของสวนนายเลิศ ที่มีความเฉพาะตัว ดั่งโอเอซิสใจกลางกรุงเทพ โดยออกแบบให้เป็นเค้า
ลิตเติ้ลเชลเตอร์เป็นโรงแรมขนาดเล็กในเชียงใหม่ เมืองที่ มีชื่อเสียงในศิลปะและหัตถกรรมที่หลากหลาย โครงการนี้ เป็นการออกแบบตกแต่งภายในที่นำวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาใช้ ในวิธีที่ร่วมสมัย ในวิถีของความงามแบบหัตถกรรม เป็นการหวนระลึกถึงอดีต ชื่นชมกับปัจจุบัน และชื่น
ความเป็นมาดังเดิมก่อนปรับปรุงเป็นโครงการ Melia Koh Samui เป็นโครงการภายใต้ชื่อ The Imperial Boat House Resort Koh Samui เกิดจากแนวคิดนำเรือกระแชง ซึ่งเป็น เรือบรรทุกข้าวสารที่ใช้งานตามลุ่มน้ำเจ้าพระยามาทำเป็น ห้องพักโรงแรม โดยผ่านการลากจูงผ่านแม่น้ำเจ้า
โรงแรมดุสิตธานี ก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เริ่ม ต้นดำเนินกิจการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2513 โลก เปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน ดุสิตธานี โรงแรม 22 ชั้น ที่เคย ได้ ชื่อว่า เป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย อายุเกือบ 50 ปี จึงต้องปิดเพื่อปรับปรุง ณ วันท
ความงาม ความเดิม เป็นการออกแบบจากเรื่องราวและวิถีชิ วิตของเจ้าของเดิมซึ่งเป็นผู้หญิง และตึกนี้เป็นหอพักหญิง เมื่อเรามาแชร์พื้นที่ตรงนี้ ดังนั้นโจทย์คือ ทำงานออกแบบให้ อยู่ร่วมกันได้ระหว่างคน2รุ่น เลือกเก็บความทรงจำและ ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคุณป้าให้อยู่ในงา
พื้นที่โครงการตั้งอยู่เนินที่ไม่สูงมาก ห่างจากทะเล ประมาณ 500 เมตร เมื่อเข้ามาถึงโครงการจะพบกับ อาคารสูง3ชั้น คล้ายหน้าผาหิน โดยมีบันไดที่มีสวน แทรกเข้าไปเพื่อนำสู่ โถงต้อนรับ และคลับเฮ้าท์ด้าน บน ร้านอาหารจะอยู่ที่บริเวณชั้น2 และสระว่ายน้ำ หลัก และสิ่งอ
การฟื้นฟูอาคารเป็นสิ่งที่มีความคัญต่อมรดกของชาติ ไม่ เพียงแค่การอนุรักษ์ วัด วัง หรืออาคารที่เป็นมรดกดั่งเดิม โดยโครงการนี้มีแนวคิดในการฟื้นฟูอาคารเก่าให้กลับมา มีชีวิตอีกครั้ง โดยยังคงอัตลักษณ์ความเป็นโรงพิมพ์ ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยไว้ ที่ปัจจุบันถูก
ใครจะรู้ว่าเริ่มต้นจากที่นอนโลตัสเริ่มจากทำมุ้ง สองสามี ภรรยาก็ขายผ้าปูที่นอนเพิ่มเข้ามาด้วย แต่วันหนึ่งถูกใส่ ความว่าไม่มีเครดิต คนที่ส่งผ้าปูที่นอนมาให้ขายจึงหยุด ส่ง ด้วยความโมโหและน้อยใจ ลีหนาจึงไปซื้อผ้ามาเย็บ ผ้าปูที่นอนขายเองเสียเลยลีหนาใช้ชื่อแบรน