Popular Products

การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่นได้เน้นการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อออกแบบรูปทรงของเครื่องทำน้ำอุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบองศาหน้าเครื่องทำน้ำอุ่นให้เอียงรับกับสายตามนุษย์ เพื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้นในด้านการมองและการปรับอุณหภูมิ พร้อม
ฝา สำหรับถังฝังดินเป็นสิ่งเดียวที่เหลือหลังการติดตั้ง หน้าที่ของฝานอกจากความปลอดภัยแล้ว ยังมีเรื่องความสวยงาม ที่ไม่ขัดกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ถังฝังดินเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วติดตั้งนอกตัวบ้าน ซึ่งมักเป็นสวนหรือลานหลังบ้าน ดังนั้นจึงมักเกิดทัศนียภาพบางอย่างที่เ
แนวความคิดการออกแบบเก้าอี้ตัวนี้ เริ่มจากความ ตั้งใจในการจะลดปริมาณวัสดุที่ไม่จำเป็นออก และจากการสังเกตุ ทบทวน พฤติกรรมการใช้งาน ของผู้ใช้ พบว่าผู้ใช้ส่วนมากเข้าใช้งานเก้าอี้จาก ทางด้านหลัง จึงเกิดแนวความคิดที่ต้องการออกแบบเก้าอี้ ที่มี ความเรียบง่ายและโ
Tic-tac-toe หรือ XO เกมกระดาษที่หลายคนรู้จัก จึงนำตัวอักษร X และ O มาเป็นแรงบันดาลใจใน การออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์นี้ทั้งโครงสร้างและรูป แบบ โดยที่นั่งและโต๊ะข้างทั้งหมดออกแบบให้มี ความโค้งมนทั้งหมดและมีรูปแบบแตกต่างกัน จึง ทำให้จัดวางได้หลากหลายตามพื้นที่ข
Highlight News