Popular Products

การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่นได้เน้นการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อออกแบบรูปทรงของเครื่องทำน้ำอุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบองศาหน้าเครื่องทำน้ำอุ่นให้เอียงรับกับสายตามนุษย์ เพื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้นในด้านการมองและการปรับอุณหภูมิ พร้อม
สร้างเพื่อนที่คุณจะไม่มีวัน unfriend เพราะ Avocado Books คือสำนักพิมพ์ที่อยากให้ คุณมีเพื่อนเพิ่ม
การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่นได้เน้นการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อออกแบบรูปทรงของเครื่องทำน้ำอุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบองศาหน้าเครื่องทำน้ำอุ่นให้เอียงรับกับสายตามนุษย์ เพื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้นในด้านการมองและการปรับอุณหภูมิ พร้อม
สำหรับการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีและเพชรอย่าง ANANTA JEWELRY โครงการนี้ IF ได้นำเอาแนวคิด “Everyday Lifestyle” ที่เครื่องประดับเป็นสิ่งที่สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต มาเป็นแนวทางหลักในการออกแบบทั้
Highlight News