Touch DEmark 2020

โคโค ทัมบ์ นวัตกรรมใหม่ของมะพร้าวน้ำหอม เปิดมะพร้าวง่ายนิดเดียว เพียงดึงสลัก ลอกสติ้กเกอร์ กด และใส่หลอด แค่นี้ก็สามารถลิ้มรส สุขสดชื่นของน้ำมะพร้าวจากลูกสดได้ ทันที
เนื่องจากบริษัทบีเฮ้าส์ผลิตสินค้าเกี่ยวกับผ้ามาโดยตลอด จึงทำให้เรามีผ้าที่เหลือจาก กระบวนการผลิตจำนวนมาก หลากหลายสี และเป็นผ้า เนื้อดีระดับที่โรงแรมห้าดาวเลือกใช้ เราจึงนำมา ออกแบบกระเป๋าพับ ซึ่งอยู่ในความต้องการของผู้บริโภค อย่างยิ่งในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึ
แนวคิดการทำเก้าอี้นี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากการมัดฝ้ายเส้นยืนบนกี่ทอผ้า จากเส้นฝ้ายกลายเป็นผ้าทอและกลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าทอที่ใช้เป็นผ้าทอแบบโบราณใช้เทคนิคการ “เข็น” ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย โดยนำมาใช้กับงานโครงสร้างไม้สักที่มีอยู่ใน
เรานำหญ้าแฝกเหลือใช้ที่ถูกตัดออกโดยเกษตกรมาทำให้นิ่มด้วยน้ำยาง ธรรมชาติ 100 % และประยุกต์ภูมิปัญาหัตกรรมไทย ให้เกิดริ้วลาย สวยงาม มีความแข็งแรงทนทาน กันน้ำได้ เราได้นำมาสร้างสรรค์เป็น แพคเกจจิ้งสบู่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีดีไซน์ร่วมสมัยe
นำภูมิปัญญาในอดีตของคนในพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิด(ภูเก็ต) สังเกตุและลดทอนจนเหลือเพียงความงามอันเกิดจากเนื้อ แท้ และตัดส่วนประกอบอันไม่จำเป็น ออกไป จนเหลือเพียง เส้นสายที่สะท้อนความงดงามอัน แท้จริง
วิธีการสื่อสารผ่านตัวอักษรไม่ว่าในภาษาใดก็ตาม จะต้องสอดคล้องเรื่องประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของท้องถิ่นและแสดงออกถึงชาติพันธ์ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ หรือตัวตนของกลุ่มชนนั้นๆ ความลุ่มลึกของการออกแบบตัวอักษรจะต้องสามารถ แสดงออกถึงสำเนียงตามกลุ่มชนที่เป็น
การออกแบบชุดตัวอักษร เฉกอะหมัด นั้นเป็นตัวอักษรไทยประดิษฐ์ซึ่งได้รับแรงบันดาล ใจมาจากตัวอักษรแบบ Old English ที่เขียนว่า “เจริญ” บนถาดกระเบื้องใน สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่เขียนและคำว่า เฉก อะหมัด อยู่บนประตูทางเข้ามะกอมหรืออาคาร ครอบสุสานฝังศพปฐมจุฬาราชมนตรี เ
ด้วยความหลงใหลในเอกลักษณ์ดินท้องถิ่น หลังจากที่ ได้มีโอกาสลงพื้นที่พัฒนาชุมชน ทำให้พบปัญหาของ หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมว่าในปัจจุบันแหล่ง ดินที่เป็นเสมือนวัตถุดิบสำคัญกำลังมีปริมาณลดน้อย ลง จำนวนช่างฝีมือที่มีความเชี่ียวชาญด้านการเผาอัน เป็นเอกลัก
เครื่องถมไทยมีส่วนผสมของตะกั่ว ส่งผลให้ ไม่สามารถส่งออกไปขายใน ต่างประเทศได้ ผู้ออกแบบจึงได้วิจัยและพัฒนา " แท่งถมดำปราศจาก ตะกั่ว" และออกแบบแท่งยาถมให้เกิดรูปทรงที่แปลกใหม่เพื่อใช้แทน อัญมณี ทั้งนี้ตัวเรือนเครื่องประดับยังได้ผสมผสานการออกแบบตัดทอน ลวดลาย
CO- pencil เป็นดินสอที่มีแนวคิดที่ต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ของดินสอ ที่สามารถเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน ผ่านการเป็นเครื่องประดับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และวิธีการใช้งานใหม่ของดินสอที่มีความเรียบง่าย โดยนำเอาวัสดุถ่านมาแปรรูปให้มีความแข็งแรงผ
โคมไฟจักสานเจม เป็นการออกแบบที่เน้นเอกลักษณ์ของ การจักตอกไม้ไผ่ให้เป็นเส้นขนาดเล็กด้วยฝีมือเฉพาะทางอัน ประณีตแห่งเมืองพนัสนิคม นำมาสานขึ้นรูปทรงด้วยวิธีการ คำนวณการจัดวางโดยกรรมวิธีพิเศษ ทำให้ชิ้นงานจักสานมี ความวิจิตรบรรจง มีความแตกต่างด้วยเอกลักษณ์ของงา
ตั้งคำถามถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ในจุดที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงคิดถึงเก้าอี้พักผ่อนที่สามารถ ปรับเป็นเก้าอี้โยกได้ โดยใช้โครงสร้างเดียวกัน ตอบโจทย์ การใช้งานในหนึ่งช่วงชีวิตคือวัยกลางคนจนถึงวัยผู้สูงอายุ ตอนต้น รวมถึงการออกแบบที่ทำใ
เจ้าของแบรนด์ Siam 1928 ต้องการบอกเล่าเรื่องราว นิทานหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านของไทยโดยผ่านทางกลิ่น กล่าวคือเพียงได้ดมกลิ่นที่ออกแบบมาก็สามารถ จินตนาการเรื่องพื้นเมืองของไทยได้ คอนเซปต์ใน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นการเป็นสะพานให้กับ จินตนาการจากกลิ่นไปถึงเ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงคุณสมบัติเด่นของถ่าน ไม้ ซึ่งมีคุณสมบัติด้านการดูดกลิ่น และดูดซับความชื้นได้ดี โดยนำมาออกแบบให้มีรูปแบบที่สวยงามสามารถใช้ประดับ ตกแต่งได้
The product is designed by concerning the qualification of the charcoal in absorbing the smell, humidity and the aesthetic form of home decoration.
นำเอกลักษณ์รูปลักษณ์ของการสานปลาตะเพียงเป็นลาย สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซึ่งล้อมาจากลักษณะของเกล็ดปลา ตะเพียนที่มีอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำของไทย เวลาเกิดการทับซ้อนกัน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วคิดวิธี การซ้อนของเก้าอี้บาร์สตูลในรูปแบบอื่นๆที่ตอบโจทย์การใช้ งานที่
ผลงานภูมิฐาน เป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภท side table โดยกา รนําถ่านไม้ ที่ถือเป็นภูมิปัญญา จากการนําฐานทรัพยากรที่มี อยู่ในประเทศ มาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และออกแบบ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับวัสดุพื้นถิ่น สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และยังคงคุณสมบัติของ ถ่าน ในด้า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงคุณสมบัติเด่นของถ่าน ไม้ ซึ่งมีคุณสมบัติด้านการดูดกลิ่น และดูดซับความชื้นได้ดี โดยนำมาออกแบบให้มีรูปแบบที่สวยงามสามารถใช้ประดับ ตกแต่งได้
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคำอวยพรดีๆผ่านรูปแบบสัญญลักษณ์สากล(Geometry)สู่ผู้ใช้ สัญญลักษณ์สี่เหลี่ยม สื่อถึงความมั่นคง เชื่อถือได้ ปลอดภัย สัญญลักษณ์สามเหลี่ยม สื่อถึงความยิ่งใหญ่ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ความสำเร็จ สัญญลักษณ์วงกลม สื่อถึงความสมบูรณ์แบบ ควา
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไป เราไม่สามารถออกไปเที่ยว ได้ดังใจง่ายดายเหมือนเช่นเดิม... แต่อย่างน้อยก็ได้สุขใจ เมื่อยามที่เรานึกถึงที่ที่เราประทับ ใจ หรือยามอ่อนล้าจากชีวิตประจำวัน พอได้ลองนึกถึงทุ่ง นาที่มีรวงข้าวเต็มทุ่ง ก่อให้เกิดความเรียบง่าย สบายตา ความซ
ที่นั่งอเนกประสงค์ที่มีแนวคิดในการออกแบบโดยใช้เส้นสาย และรูปทรงโค้งมนที่สนับสนุนให้ผู้นั่งมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยการนั่งกึ่งโยกเช่นเดียวกับสตูลโยก เพื่อป้องกันการนั่งใน อิริยาบทเดิมเป็นเวลานานเกินไป และเลือกใช้วัสดุภายใต้ แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนแล
“เพราะความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมี ส่วนร่วม” ที่นั่งอเนกประสงค์นี้ จึงได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการ ออกแบบอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยความตั้งใจที่ จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนนำกลับมาสร้าง คุณค่าให้กั
หนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อค้นหาพลังงานหรือ ทรัพยากรทดแทน คือ การพัฒนาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ รอบตัว จากตัวอย่าง งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและนักออกแบบทดลองใช้ดิน โดยนำมาค้นคว้าและ สังเคราะห์เนื้อดินและแบคทีเรียชั้นดีในดินให้เกิดเป็น วัสดุ
จากความประทับใจ ใน ผลงาน วิทรูเวียนแมน ของ เลโอนาร์โด ดา วินชี ที่ นำมาแปลงค่าเป็นรูปทรงเรขาคณิต ทำให้ก่อเกิดแรงบันดาลใจ แนวคิดผนวกกับ ความสมบูรณ์ของรูปทรงเรขาคณิต และความเชื่อของการส่งเสริมธาตุประจำตัวทั้งห้า อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของมนุษย์ การออกแ
Mechanic เป็นชื่อ collection เครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษที่ใช้วัสดุหลักเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตศิลปะมีด ในเขตจังหวัดอุทัยธานี และยังใช้ทักษะฝีมือของคนในชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ในการผลิตสินค้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และกระจายความคิดสร้างสรรค์ รวมไป
การพบกันของมินิมอลดีไซน์ กับการคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน เป็นที่มาของที่นั่งอเนกประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อรองรับการทำงานและการพักผ่อน โดยอิงจากพฤติกรรม การนั่งและหลักกายรศาสตร์ จนได้เป็นที่นั่งที่สนับสนุนให้เกิด การเคลื่อนไหวของผู้นั่งขณะใช้งาน แ
เก้าอี้อเนกประสงค์ที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยการเปลี่ยนมุมมองและการตีความใหม่ให้กับ “คุณค่า’ และ ‘ความงาม” ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบขนาดสัดส่วนที่ใช้วัสดุอย่างพอเพียง และพอดีกับความสบาย ถ่ายทอดผ่านเส้นสายที่โปร่งเบา สั
คอนเซปต์การออกแบบชล มีที่มาจากธรรมชาติของ สายน้ำ ที่เป็นวัตถุดิบหลักของตัวผลิตภัณฑ์อโรม่าเธอรา พี ประสานกับกลิ่นอายของความโมเดิร์นโอเรียนทัล และ ความคลาสสิคแบบฝรั่งเศส ประเทศต้นกำเนิดของ ศาสตร์สุคนธบำบัด เพื่อสื่อถึงความเป็นแบรนด์ไทยที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้